ÇEVRE KALİTE POLİTİKAMIZ

D airesel testere üretimi sektöründe faaliyet gösteren AS BİLEK EL ALETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak çevre politikasının gereği atıkları kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanmayı hedeflemektedir.
Firmamız ayrıca, yaşam döngüsü çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, ürettiği ürünlerde ve tüm süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmek için çevrenin korunmasını amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için;

Risk odaklı yaklaşım ile Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini,

Çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, ulusal kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi, geri kazanımı olmayan atıkları, çevreye zarar vermeden, bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,

Çevresel performansı, sürekli olarak geliştirerek, doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

Çevre politikamızı, çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize duyurmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,

Çevre amaç ve hedeflerine ulaşmak için, periyodik gözden geçirmeler yapmayı taahhüt eder.